Rzeczoznawstwo

 • Ekspertyzy i opinie
 • Analizy ekonomiczne
 • Audyt energetyczny
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Wycena nieruchomości
 • Szkody górnicze

Usługi

 • Projektowanie
 • Kosztorysowanie
 • Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
 • Generalna Realizacja Inwestycji

Nieruchomości

 • Zarządzanie
 • Pośrednictwo w obrocie
 • Wycena nieruchomości

16.03.2020
Szanowni Państwo,
Mając na uwadze decyzje podjęte przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, których efektem jest wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz czasowe zamknięcie szeregu instytucji, w celu ograniczenia kontaktu ludności i przenoszenia zakażeń koronawirusem, a także mając na uwadze stanowisko Ministra Infrastruktury w zakresie przepisów Ustawy o własności lokali
uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 16 marca 2020 r.
wstrzymujemy do odwołania zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
Powyższa decyzja została podjęta w obliczu wyjątkowej sytuacji epidemiologicznej, w trosce o Państwa zdrowie.
Po odwołaniu nadzwyczajnych środków ostrożności, powiadomimy Państwa o terminie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
COMPLEX - Zarządca Nieruchomości
16.03.2020
W związku z obecną sytuacją trwającego zagrożenia epidemiologicznego , mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne oraz kierując się troską o Państwa zdrowie i zdrowie wszystkich osób współpracujących podejmujemy decyzję , iż w celu przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa
Biuro zarządcy „COMPLEX” począwszy
od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania

zostaje zamknięte dla bezpośredniej obsługi.
W sprawach bieżących uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z pracownikami zarządcy nieruchomości za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
Poczty elektronicznej: biuro@complex.zabrze.pl
Telefonicznie:
Dział Wspólnot Mieszkaniowych 32 373-74-86 ; 508-346-758
Dział Księgowy 32 373-74-82 ; 32 373-74-89 ; 508-347-787
Dział Techniczny 32 373-74-85 ; 506-125-145
Pracownicy zarządcy nieruchomości na bieżąco będą realizować wszelkie zadania. Po odwołaniu nadzwyczajnych środków ostrożności biuro zostanie ponownie otwarte do bezpośredniej obsługi klientów

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.

Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.