Rzeczoznawstwo

 • Ekspertyzy i opinie
 • Analizy ekonomiczne
 • Audyt energetyczny
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Wycena nieruchomości
 • Szkody górnicze

Usługi

 • Projektowanie
 • Kosztorysowanie
 • Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
 • Generalna Realizacja Inwestycji

Nieruchomości

 • Zarządzanie
 • Pośrednictwo w obrocie
 • Wycena nieruchomości

05.04.2013
Informujemy, że od dnia 08.04.2013 r. w każdy poniedziałek biuro jest czynne do godziny 18:00

18.01.2013
Informujemy, że Zarządca w porozumieniu z Urzędem Miasta Zabrze złoży w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31.01.2013 r.

10.01.2013
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897) informujemy, że zmianie ulega sposób gospodarowania odpadami oraz sposób informowania i wyliczania wysokości opłat z tym związanych.
Wysokość opłaty zależna jest od ilości osób zamieszkujących oraz sposobu składowania odpadów tzn. czy odpady będą segregowane czy też nie.

Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami w mieście Zabrze można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Zabrze , natomiast informacje dotyczące miasta Ruda Śląska możemy znaleźć na stronie Urzędu Miasta Ruda Śląska.