Rzeczoznawstwo

 • Ekspertyzy i opinie
 • Analizy ekonomiczne
 • Audyt energetyczny
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Wycena nieruchomości
 • Szkody górnicze

Usługi

 • Projektowanie
 • Kosztorysowanie
 • Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
 • Generalna Realizacja Inwestycji

Nieruchomości

 • Zarządzanie
 • Pośrednictwo w obrocie
 • Wycena nieruchomości

Telefony alarmowe:

NUMER ALARMOWY: 112
POLICJA: 997
STRAŻ POŻARNA: 998
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
STRAŻ MIEJSKA: 986
POGOTOWIE GAZOWE: 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991

CAŁODOBOWE POGOTOWIE AWARYJNE:

Instalacje elektryczne i domofonowe:   500-102-976 / 501-305-744
Instalacje wod-kan, c.o., c.w., Gaz:    728-844-827 / 608-440-767
Pogotowie dekarskie:    531-077-718